Wennen bij ons kindercentrum

Voor het eerst naar de bso: dat is best spannend voor je kind. Daarom kan je kind, voordat de reguliere opvang van start gaat, komen wennen op de groep. Hoe de wenperiode van je kind er precies uit ziet, hangt af van je wensen en de mogelijkheden van de groep. We gaan ervanuit dat je kind minstens twee keer komt wennen.

Als je kind binnenkort start op de opvang, neemt de pedagogisch medewerker van de groep van je kind ongeveer drie weken van te voren contact met je op om een afspraak in te plannen voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek krijg je via mail het verzoek om online een kennismakingsformulier in te vullen.

Tijdens het gesprek vertelt de pedagogisch medewerker over het reilen en zeilen op de opvang. Nog belangrijker is om van jou te horen hoe het met je kind gaat en welke informatie belangrijk is om te weten voor de pedagogisch medewerkers. Dit bespreken we aan de hand van het ingevulde kennismakingsformulier. Ook worden afspraken gemaakt voor het wennen op de groep. Je kunt tijdens het kennismakingsgesprek al je vragen stellen, er is alle ruimte om met elkaar te praten.