Wennen bij ons kindercentrum

Voor het eerst naar de bso: dat is best spannend voor je kind. Daarom geven we je kind graag alle tijd die nodig is om aan de opvang te wennen. Tijdens het kennismakingsgesprek kun je alle informatie over je kind aan ons doorgeven. Voordat de reguliere opvang van start gaat, kan je kind komen wennen op de groep. Hoe de wenperiode van je kind er precies uit ziet, hangt af van je wensen en de mogelijkheden van de groep. We gaan er vanuit dat je kind minstens twee keer komt wennen.