Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Week tegen Pesten

Week Tegen Pesten

Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!

Buitensluiten, wat is het eigenlijk?

Buitensluiten is een vorm van pesten die voorkomt in de kindertijd, de puberteit en tijdens de volwassenleeftijd. Het weren, boycotten, uitsluiten, buiten de groep plaatsen, het niet mee laten doen, niet uitnodigen, bewust niet kiezen, negeren of discrimineren. Kort gezegd een grote groep keert zich tegen een persoon of een kleine groep mensen. Je hoort niet bij ons!

Het motto is naar mijn mening actueler dan ooit. In een maatschappij waarin we steeds makkelijker en sneller oordelen over de keuzes van de ander kun je dan oprecht zeggen; ik sluit niemand buiten? En welk voorbeeld ben ik zelf daarin naar kinderen? Mensen zijn van nature sociaal; het is een basisbehoefte om bij een groep te willen horen, waarom sluiten wij anderen dan toch soms buiten?

Ten grondslag aan pestgedrag ligt eigenlijk altijd het gevoel van onveiligheid. Dit ontstaat vaak door angst of spanning binnen de groep. We zeggen niet voor niets bij SKO dat veiligheid de basis is voor kinderen om te leren en te ontwikkelen. We besteden dan ook veel tijd en aandacht aan een positief groepsklimaat. De pedagogisch medewerkers doen dit onder andere door te kijken naar dat wat de kinderen nodig hebben en hierbij aan te sluiten. Zo weet ieder kind, ik ben welkom, ik hoor erbij. Om buitensluiten of elke andere vorm van pesten te voorkomen maken wij goede afspraken met elkaar. Hoe praat je tegen elkaar? Hoe spreek je elkaar ergens op aan? Hoe gaan wij om met onze omgeving en ons (speel)materiaal? Deze afspraken worden ook regelmatig herhaalt en waar nodig bijgesteld.

Als volwassenen samen hebben we hier natuurlijk ook een voorbeeldrol in. Hoe vaak sta je zelf klaar met een oordeel over de buurvrouw die zo’n rommelige tuin heeft of die ene collega die minder fris ruikt. Hoe praat je hierover thuis met je partner of een vriend(in). De boodschap is daarom ook, willen we onze kinderen leren hoe het anders kan? Laat dan zelf zien hoe het moet en wees lief voor elkaar.

Dit onderwerp staat natuurlijk niet alleen centraal tijdens de week tegen pesten. Een veilige plek voor ieder kind is elke dag belangrijk en daarom geldt het motto ook niet alleen in de week van 27 september, maar gewoon altijd. Buitensluiten? Uitgesloten!

Sanne Bakker
Pedagogisch coach SKO – Oegstgeest midden