Voor wie

Voor wie is deze gedragscode?

De gedragscode geldt voor alle medewerkers (inclusief stagiaires), directie en leden van de raad van toezicht van SKO, maar ook voor onze cliënten en bezoekers. Van iedereen verwachten we dat hij/zij zich conformeert aan de gedragscode.

Klokkenluiderregeling

SKO heeft een Gedragscode Integriteitszaken ter bescherming van medewerkers die een misstand signaleren en daarmee naar buiten willen komen.