Veelgestelde vragen (FAQ)

Heb je vragen over onze opvang? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen per onderwerp. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op via info@sko-oegstgeest.nl of telefonisch via (071) 515 98 00.

Werken jullie met wachtlijsten?
Op veel locaties werken we met wachtlijsten, omdat veel plekken momenteel gevuld zijn. We doen ons uiterste best om een plek voor je te realiseren. Hiervoor zijn we afhankelijk van opzeggingen of wijzigingen in de planning. Verder krijgen kinderen met broertjes of zusjes op de opvang en kinderen die doorstromen vanuit de dagopvang/peuteropvang naar de BSO voorrang bij de plaatsing.

Het komt regelmatig voor dat we een kind niet per de gewenste startdatum een opvangplek kunnen aanbieden. Kinderen die nog niet verbonden zijn aan SKO door opvang, kunnen we helaas regelmatig niet plaatsen. Daarom adviseren we je om naast de SKO-inschrijving ook een ander plan uit te werken voor het geval plaatsing niet (tijdig) mogelijk is.

Hoe groot is de kans dat ik een plek krijg?
Dat hangt van meerdere factoren af: gewenste dagen, om hoeveel dagen het gaat en hoe flexibel je bent. Een kans op een plek voor 1 of 2 dagen is bijvoorbeeld groter dan dat er in één keer 3 of 4 dagen beschikbaar komen. Bij een aanbod van minder dagen dan gewenst, adviseren we je dit alvast aan te nemen en op de wachtlijst te blijven voor de overige dagen. Op woensdag en vrijdag is er sneller kans op een plek dan op de andere dagen. We horen het graag als je ook interesse hebt voor deze dagen. Je kunt voor andere dagen op de wachtlijst blijven staan.

Het komt regelmatig voor dat we een kind niet per de gewenste startdatum een opvangplek kunnen aanbieden. Kinderen die nog niet verbonden zijn aan SKO door opvang, kunnen we helaas regelmatig niet plaatsen. Daarom adviseren we je om naast de SKO-inschrijving ook een ander plan uit te werken voor het geval plaatsing niet (tijdig) mogelijk is.

Op welke plek sta ik op de wachtlijst?
Dat kunnen wij helaas niet zeggen. Het hangt af van meerdere factoren, zoals gewenste startdatum, het aantal dagen, voorkeursdagen, leeftijd, doorstroom, voorrangsplaatsingen vanuit de dagopvang/peuterspeelzaal en van broertjes en zusjes, ruilingen in dagen en opzeggingen. Zodra er een plek vrijkomt, bieden we je deze natuurlijk aan. Je krijgt dan gelijk bericht van ons, hier hoef je zelf niets voor te doen.

Wanneer hoor ik of er een plek is?
Zodra er een plek vrijkomt, ontvang je van ons per e-mail een aanbod. Hier hoef je zelf niets voor te doen.

Wanneer moet ik mijn kind inschrijven?
Voor de dagopvang adviseren we je om je kind zo snel mogelijk in te schrijven om de kans op een plek te vergroten. We nemen je wens mee in de planning en doen natuurlijk ons uiterste best om iets voor je te betekenen. Inschrijvingen voor de BSO mogen vanaf de tweede verjaardag van je kind. Let op: als je kind al naar onze dagopvang of peuteropvang gaat, is je kind niet automatisch ingeschreven voor de BSO.

Hoe kan ik een afspraak maken voor een rondleiding?
Op deze website kun je een virtuele rondleiding van onze locaties doorlopen. Als je een plaatsingsaanbod hebt ontvangen, is er de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen op de locatie. Als je dit aangeeft, zal de locatie contact opnemen voor het maken van een afspraak. 

Is de inschrijving een garantie dat ik daadwerkelijk een plek krijg?
We doen ons uiterste best om een plek voor je te realiseren. Kinderen met broertjes of zusjes op de opvang en kinderen die doorstromen vanuit de dagopvang naar de BSO, krijgen voorrang bij de plaatsing. Het komt regelmatig voor dat we je kind niet per de gewenste startdatum een opvangplek kunnen aanbieden. Kinderen die nog niet verbonden zijn aan SKO door opvang, kunnen we helaas regelmatig niet plaatsen. Daarom adviseren we je om naast de SKO-inschrijving ook een ander plan uit te werken voor het geval plaatsing niet (tijdig) mogelijk is.

Waarom mag ik niet één dag peuterspeelzaal of opvang voor baby’s afnemen?
Wetenschappelijk onderzoek laat zien welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van opvang. Wij hebben op basis van dit onderzoek en onze eigen ervaring besloten om voor kinderen van babygroepen en peuterspeelzaalgroepen contracten van minimaal twee dag(del)en aan te bieden. Het is van belang om een vertrouwensrelatie met je kind te kunnen opbouwen. Hiermee willen we onze hoge kwaliteit waarborgen en ervoor zorgen dat je kind zich ook bij ons veilig en optimaal kan ontwikkelen.

Zijn er kosten verbonden aan het inschrijven van mijn kind?
Nee, inschrijven voor de wachtlijst is kosteloos en vrijblijvend.

Zijn er annuleringskosten?
Aan de inschrijving zijn geen annuleringskosten verbonden. Als je toch van de plaatsing wilt afzien, nadat je het contract hebt ondertekend, dan hanteren we de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Annuleringskosten tot 1 maand vóór de start van de opvang: € 50,-.
  • Annuleringskosten binnen 1 maand vóór de start van de opvang: 1 maand opvang volgens contract.

Met wie heb ik contact over mijn inschrijving?
Bij SKO heb je contact over je inschrijving met de medewerkers van de Klantenservice. Als we een plek voor je hebben en we je een aanbieding kunnen doen, dan ontvang je deze mail van de Klantenservice.

Hoe schrijf ik mijn tweede of volgende kindje in?
De inschrijving kun je mailen naar info@sko-oegstgeest.nl. Wij horen graag de uitgerekende datum en per wanneer je de opvang zou willen starten. Zo kunnen we je op de wachtlijst plaatsen. Zodra we een aanbod kunnen doen, ontvang je van ons een mail. Hier hoef je zelf niks voor te doen.

Hoe kan ik opzeggen?
Opzeggen mag altijd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Deze opzegtermijn geldt ook als je een deelopzegging doet: één dag minder bijvoorbeeld. Graag ontvangen we je (gedeeltelijke) opzegging per mail via info@sko-oegstgeest.nl.

Waar vind ik informatie over de locatie?
Informatie over onze locaties vind je op onze website. Voor ouders met kinderen bij SKO is er verder het informatieboekje van de locatie. Een link naar het informatieboekje kun je terugvinden in de Ouderapp.

Wat zijn de kosten voor de opvang?
We hanteren een vaste prijs per maand voor het aantal opvangdagen per week. De kosten per maand hangen af van het pakket en de opvangsoort die je afneemt. De tarieven kun je terugvinden op onze website. Daar vind je ook een rekentool om te berekenen wat je netto betaalt voor de kinderopvang. 

Veranderen de tarieven elk jaar?
Ja, jaarlijks ontvang je in de laatste week van november bericht over de jaarlijkse tariefsaanpassingen (voor het volgende kalenderjaar). Die zijn nodig om de indexering van de (loon)kosten en de inflatie te kunnen dragen en om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. 

Wat kan ik verwachten als mijn kind binnenkort start op de opvang?
Op onze website vind je meer informatie over het kennismakingsgesprek en het wennen op de dagopvang, peuteropvang en bso.

Welke opvang bieden jullie aan?
We bieden drie soorten opvang aan:

Bieden jullie flexibele contracten aan?
We bieden geen flexibele contracten aan, zoals halve dagen, dagen flexibel inzetbaar, 40-weken-contracten of alleen opvang in vakantieperiodes. Dit heeft ermee te maken dat we bij de meeste locaties wachtlijsten hebben. Daarbij vinden we het heel belangrijk om de rust en de continuïteit op de groep te kunnen waarborgen.

Ik wil een extra dag afnemen. Hoe doe ik dat?
Als je incidenteel een extra dag wil afnemen, kun je deze aanvragen via de Ouderapp. Wanneer de bezetting op de groep het toelaat, kun je gebruikmaken van deze extra dag. Als je tegoed hebt opgebouwd (door eerdere afmeldingen minimaal vijf werkdagen van te voren te doen), dan kun je de incidentele extra dag ‘betalen’ met dit tegoed. Als je geen tegoed hebt, wordt de extra dag achteraf gefactureerd. De werkwijze voor incidentele extra dagen aanvragen en tegoedenbeleid vind je via deze link.

Als je structureel een extra dag wilt aanvragen, en dus je contract wilt uitbreiden, e-mail dan je verzoek naar de klantenservice via info@sko-oegstgeest.nl.

Ik wil een wijziging in mijn contract aanbrengen. Hoe doe ik dat?
Als je iets wilt wijzigen in je contract, bijvoorbeeld een extra of andere opvangdag, e-mail dan je verzoek naar de klantenservice via info@sko-oegstgeest.nl. We kijken graag voor je wat de mogelijkheden zijn.

Mijn kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Stopt het contract dan automatisch?
Het contract stopt niet automatisch. Je kunt dit opzeggen via info@sko-oegstgeest.nl met inachtneming van één maand opzegtermijn. Bijvoorbeeld: als je 25 juni opzegt, dan eindigt je contract op 25 juli.

Wanneer ontvang ik inloggegevens om in te loggen in het Ouderportaal/Ouderapp?
Bekijk hier alle informatie over het Ouderportaal/Ouderapp.

Hoe lang na opzegging van de opvang behoud ik toegang tot het Ouderportaal/Ouderapp?
Na opzegging van de opvang loopt de toegang tot het Ouderportaal stapsgewijs af. Na de laatste plaatsingsdatum kan je nog twee maanden inloggen:

  • De eerste twee weken kan je nog foto’s uploaden en communiceren met de groep;
  • De laatste zes weken kan je alleen nog maar het digitale schriftje en foto’s downloaden.

Hoe bouw ik tegoed op?
Het kan voorkomen dat je kind niet aanwezig is op een vaste opvangdag. Als je je kind uiterlijk vijf werkdagen van tevoren afmeldt, ontvang je een tegoed waarmee je een extra dag kunt aanvragen. Studiedagen en niet-schooldagen vallen buiten het tegoedenbeleid. Meer informatie over het tegoedenbeleid vind je via deze link.

Hoe vraag ik een incidentele extra dag aan?
Als je incidenteel een extra dag wil afnemen, kun je deze aanvragen via de Ouderapp. Wanneer de bezetting op de groep het toelaat, kun je gebruikmaken van deze extra dag. Als je tegoed hebt opgebouwd (door eerdere afmeldingen minimaal vijf werkdagen van te voren te doen), dan kun je de incidentele extra dag ‘betalen’ met dit tegoed. Als je geen tegoed hebt, wordt de extra dag achteraf gefactureerd. De werkwijze voor extra dagen aanvragen en tegoedenbeleid vind je via deze link.

Is het mogelijk om een opvangdag te ruilen?
Een opvangdag ruilen is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een incidentele extra dag aan te vragen via de Ouderapp. Wanneer de bezetting op de groep het toelaat, kun je gebruikmaken van deze extra dag. Als je tegoed hebt opgebouwd (door eerdere afmeldingen tijdig te doen), dan kun je de incidentele extra dag ‘betalen’ met dit tegoed. De werkwijze voor extra dagen aanvragen en tegoedenbeleid vind je via deze link.

Hoe verloopt de facturatie?
SKO verstuurt de facturen vooruit, aan het begin van elke maand en de jaaropgaven jaarlijks in februari. De facturen en jaaropgaven zijn ook terug te vinden in de Ouderapp. Je vindt de facturen in het menu onder Account, Facturen. Mocht je geen werkende inlog hebben voor het Ouderportaal, dan kun je die aanvragen bij klantenservice via info@sko-oegstgeest.nl

We werken met een automatische incasso. Het bedrag wordt rond de 22e van de maand geïncasseerd. Mocht de incasso niet lukken, wordt deze voor het eind van de maand opnieuw aangeboden aan de bank.

Hoe worden extra dagen gefactureerd?
Een incidentele extra dag wordt achteraf gefactureerd. Aan het begin van de volgende maand ontvang je de factuur hiervan. De facturatie hiervan verloopt hetzelfde als bij je reguliere facturen.

Waarom krijg ik voor de peuteropvang ook facturen in juli en augustus, terwijl de opvang dan dicht is?
Bij SKO tellen we alle opvanguren voor een jaar op. Het totaal aantal uur delen we door twaalf maanden. Zo krijg je elke maand dezelfde factuur. De kinderopvangtoeslag is ook elke maand hetzelfde. Zo worden de opvangkosten gespreid.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
Dit is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het inkomen van de ouder(s). Kinderopvangtoeslag vraag je aan via de Belastingdienst. Hier vind je alle benodigde informatie. 

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?
De Belastingdienst bepaalt of je in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag en wat de eventuele hoogte is van dit bedrag. Via onze website kun je een proefberekening maken om te zien wat je netto maandkosten zijn. 

Waar kan ik informatie vinden over het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag?
Informatie over het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Elke wijziging die plaatsvindt in je situatie geef je zelf door aan de Belastingdienst. Wanneer je opvanguren wijzigen, dien je dit dus zelf zo snel mogelijk door te geven. Dit geldt bijvoorbeeld ook wanneer je inkomen verandert of wanneer jij en je partner uit elkaar gaan.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de regeling Peuteropvangvoorziening van de gemeente Oegstgeest?
Ouders die in aanmerking komen voor de regeling Peuteropvangvoorziening betalen een gereduceerd tarief voor de peuterspeelzaal. Meer informatie over de voorwaarden van deze regeling vind je op onze website.

Waar kan ik terecht met mijn klacht of probleem?
In onze klachtenprocedure kun je terugvinden wat de stappen zijn die je kunt nemen bij een klacht of probleem.