Vacature:

Pedagogisch medewerker BSO Het DOK – Hut & Mast

Pedagogisch Medewerker Het DOK - Hut&Mast

Wel­kom aan boord bij SKO! Als pedagogisch medewerker ben jij een ech­te avon­tu­rier en je zorgt dat ons jon­ge zee­hel­den van al­les be­le­ven op hun reis en ook weer even de rust kun­nen vin­den in de hut van het schip. Waar ze met el­kaar hun ver­ha­len en er­va­rin­gen kun­nen de­len en weer nieu­we plan­nen kun­nen ma­ken voor een vol­gen­de reis. Ken jij de rou­te van be­le­ve­nis­sen en de juis­te kaart en kun je on­ze jon­ge zee­bon­ken weg­wijs ma­ken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de wijk Nieuw Rhijn­geest staat Kin­der­cen­trum Het DOK (on­der­deel van bre­de school Het DOK). In de Bre­de school wordt in­ten­sief sa­men­ge­werkt met de school en an­de­re part­ners in de wijk. Zo zor­gen we met el­kaar voor de door­gaan­de ont­wik­ke­lings­lijn. Voor de groepen de Hut en de Mast (4-6 jarigen) zoe­ken wij een nieu­we col­le­ga. Ben jij on­ze en­thou­si­as­te:

Pedagogisch medewerker BSO Het DOK – Hut & Mast

voor gemiddeld 17,75 uur tot 21,04 uur per week

Wat ga je doen?

 • Je gaat als pedagogisch medewerker aan de slag bij de bui­ten­school­se op­vang (4-6 jarigen) bij Kin­der­cen­trum Het DOK in Oegst­geest. Het DOK is een bre­de school­lo­ca­tie. Dit be­te­kent dat er ex­tra aan­dacht is voor sa­men­wer­king tus­sen kin­der­op­vang, on­der­wijs en an­de­re part­ners in de wijk;
 • Je werk­da­gen zijn: maan­dag BSO (13.45 – 18.30 uur), dinsdag TSO (11.30- 13.15 uur) en BSO (13.45 -18.30 uur) en woens­dag BSO (12.00 – 18.30 uur);
 • In de school­va­kan­tie werk je van maandag tot en met donderdag 4 he­le da­gen afhankelijk van je beschikbaarheid;
 • Je zorgt voor een vei­li­ge en ver­trouw­de om­ge­ving waar kin­de­ren zich thuis voe­len;
 • Da­ge­lijks bied je de kin­de­ren ac­ti­vi­tei­ten aan die pas­sen bij de ont­wik­ke­lings­fa­se en leef­tijd van de kin­de­ren;
 • Je biedt kin­de­ren daar­mee een om­ge­ving waar­in zij zich­zelf kun­nen zijn en hun ta­len­ten kun­nen ont­wik­ke­len;
 • Voor ouders ben je een serieuze en deskundige gesprekspartner en het aanspreekpunt voor vragen en wensen.

Wat breng jij mee?

 • Mi­ni­maal vak­ge­rich­te mbo-op­lei­ding op mi­ni­maal ni­veau 3;
 • Taal­ni­veau 3F is ver­eist (of be­reid hier­voor aan­vul­len­de scho­ling te vol­gen);
 • Ken­nis en er­va­ring in het wer­ken met kin­de­ren in de bui­ten­school­se op­vang en be­kend met de door­gaan­de ont­wik­ke­lings­lijn;
 • On­der­schrij­ven pe­da­go­gi­sche kind­vi­sie SKO;
 • Klant­ge­richt, re­sul­taat­ge­richt, flexi­bel en stress­be­sten­dig;
 • Goed kun­nen com­mu­ni­ce­ren, sa­men­wer­ken en plan­nen en or­ga­ni­se­ren;
 • Cre­a­tief en sen­si­tief;
 • Vol­doen­de be­heer­sing van de En­gel­se taal.

Wat bieden wij jou?

 • Een or­ga­ni­sa­tie die je veel ruim­te voor ei­gen in­breng en ont­wik­ke­ling biedt;
 • Een en­thou­si­ast team met fij­ne col­le­ga’s en een ‘warm bad’;
 • Minimaal een contract van 17,75 uur tot 21,04 uur afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden, waarbij meer uur altijd bespreek is;
 • Salaris volgens de CAO Kinderopvang schaal 6 tussen de € 2.188,- en € 2.979,- bruto per maand bij 36 uur per week;
 • Jaarcontract met aansluitend een vast contract;
 • Aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals gratis scholing en workshops via ons eigen platform SKOOL, een vergoeding van je sportabonnement van 17,50 per maand, reiskostenvergoeding e.d.

Meer weten?

 • Benieuwd naar onze cultuur en mensen? Ontdek wat het werken bij SKO zo bijzonder maakt. Neem een kijkje op samensko.nl
 • Wil je meer weten over onze ambities? In ons ambitieverhaal hebben wij dit uitgebreider beschreven.
 • Benieuwd naar de ervaringen van onze medewerkers bij SKO of onze te gekke borrels? Bekijk ons YouTube-kanaal.
 • Je toekomstige werkplek bekijken? Dat kan met een online rondleiding op onze locaties, zelfs in VR!

Even informeel chatten over de mogelijkheden of kennismaken kan natuurlijk ook? Stuur Jennifer een appje op 06-26124443. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jennifer Duivenvoorden 06-26124443 of Karina Paap (locatiecoördinator), 071-515 98 58.

Dit is mijn droombaan! Hoe reageer ik?

Jij weet het zeker, een baan als pedagogisch medewerker BSO Het DOK – Hut & Mast bij SKO Oegstgeest zie jij helemaal zitten. Solliciteer gemakkelijk via de sollicitatiebutton.

Deel deze vacature

Gewoon even kennismaken op een leuke ongedwongen wijze? Neem dan contact op met Jennifer Duivenvoorden (06-26124443) of Inge van Delft (06-13673149) of mail naar werkenbij@sko-oegstgeest.nl