Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Tweejarige opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker feestelijk van start

“Proost!” In de aula heffen zo’n vijftig studenten en medewerkers van mboRijnland en kinderopvangorganisaties Floreokids, SKO en Wonderland het glas op de start van de tweejarige bbl-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Het is de feestelijke afsluiting van de introductiedag van deze opleiding, die is ingekort van drie naar twee jaar. De organisaties hebben nauw samengewerkt om ervoor te zorgen dat studenten nu sneller het diploma kunnen behalen.

Tweejarige opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker feestelijk van start

Halverwege vorig schooljaar zijn de drie kinderopvangorganisaties en mboRijnland, die al langer samenwerkten, gaan bespreken hoe ze de bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) konden verkorten. Daarvoor zijn nauwkeurig de behoeften geïnventariseerd. Welke vakken zijn verplicht, welke keuzedelen hebben minder prioriteit, welke kennis kunnen de organisaties de studenten eventueel zelf bijbrengen? “Het is echt maatwerk geworden. Er zijn nu twee klassen van 25 studenten: een van Floreokids en een van SKO en Wonderland samen”, zegt Angelique van den Berg, docent Pedagogisch Werk en studieloopbaanbegeleider. Ze is blij met zowel het verkorte traject als de geïntensiveerde samenwerking. “Je wilt als mboRijnland meegaan met wat er in de kinderopvang speelt en er is gewoon te weinig personeel. Daarom zijn we er trots op dat het is gelukt.”

Sleutelbos

Het ochtendprogramma van deze 30ste augustus staat, zoals gebruikelijk op een introductiedag, in het teken van de opleiding, de school en elkaar beter leren kennen. Van den Berg geeft uitleg over de ene wekelijkse schooldag en dag thuisstudie, de periodes, soorten vakken, toetsen en examens, de beroepspraktijkvorming en het studieportfolio. Elkaar leren kennen gebeurt aan de hand van ieders sleutelbos, waarna de studenten via een speurtocht met bingokaart het enorme schoolgebouw mogen verkennen. Twee huidige tweedejaars bbl-studenten vertellen vervolgens alles over het studentenportaal.

Kinderen!

Na de middagpauze verzorgt het werkveld twee workshops. SKO-Wonderland geeft groepsopdrachten. De voorkeur voor de leeftijdsgroepen 0 tot 4 jaar of 4 tot 12 jaar blijkt gelijk verdeeld. Waar denk je aan bij werken in de kinderopvang?, mogen de studenten opschrijven. Kinderen! Gezelligheid! Plezier! “Plak je antwoord ergens op, zodat je in de dagelijkse drukte nooit uit het oog verliest waarom je dit bent gaan doen”, luidt het advies. Floreokids zoekt het tijdens de workshop meer in het groepsgesprek. Onder andere aan de hand van een test waaruit blijkt welk type pedagogisch medewerker je bent: iemand die de kinderen vooral emotioneel ondersteunt, die liever informatie en uitleg geeft of die veel structuur en grenzen biedt. “Het is goed om in een team alle types te hebben.”

Kweekvijver

De kinderopvangorganisaties vinden de verkorte opleiding een uitkomst. “Wij kunnen het nog net bolwerken, maar hebben die bbl’ers gewoon nodig”, zegt Annemarie van Kommer van Floreokids in de aula na de toost. Haar collega Maartje van Velthoven vult aan: “Vaak zijn het wat oudere studenten die al een opleiding achter de rug hebben of zijn gestopt om hun hart te volgen en in de kinderopvang te gaan werken. Dat maakt het voor mboRijnland en ons interessant om deze opleiding gericht naar hen toe te schrijven.” “Voor ons is het nieuwe traject goed om onze flexibele schil meer te vullen, een kweekvijver voor vaste medewerkers”, weet Annemieke van der Vaart van Wonderland Kinderopvang. Wanda Donker van SKO wijst op de leerstof uit het ‘verdwenen’ derde jaar, die nu deels in de praktijk aan bod zal komen. “Laat de opleiders van mboRijnland vooral aanbieden waar ze goed in zijn, dan sluiten wij daarop aan. Er wordt best wat verwacht van de leerlingen zelf, maar ik heb er alle vertrouwen in.” En voor degenen die het toch niet binnen twee jaar redden, is uitloop naar drie jaar mogelijk.