Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Pientere Peuters

Pientere Peuters SKO

Het is de Week van de Hoogbegaafdheid (4 t/m 12 maart 2023). Hoogbegaafdheid is méér dan alleen een hoog IQ. Gedrevenheid, autonomie, creativiteit, sensitiviteit zijn andere aspecten van hoogbegaafdheid. Ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong verdienen een activiteitenaanbod waarbij zij hun interesses en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Bij SKO hebben we een specialist Pientere Peuters, Sabine van der Does. Zij is opgeleid om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong uitdaging op maat te bieden. Alle locaties van SKO kunnen Sabine uitnodigen als zij een vraag hebben over het werken met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in het algemeen of bij een specifiek kind.

Hoe is de aandacht voor Pientere Peuters ontstaan?
“Onze huidige pedagogisch coach kwam vragen of ik interesse had in deze opleiding. Het leek mij mooi om mij naast Voorschoolse Educatie (VE) hierin te verdiepen, contrasten te zien, maar wellicht ook herkenning. Ook is er steeds meer aandacht en kennis op dit gebied.”

Wat is jouw rol als specialist Pientere Peuters?
“De pedagogisch medewerkers op de groep signaleren of een kind een mogelijke voorsprong heeft. De pedagogisch coach kijkt met hun mee. Ik word als specialist ingezet om samen met het kind op ontdekking te gaan door middel van stimulerend signaleren, spellen doen en samen kletsen.”

Waarom is uitdaging op maat voor pientere peuters belangrijk?
“Pientere peuters cijferen zich snel weg, worden als ‘lastig’ gezien of soms niet gezien. Hierbij roepen ze dus eigenlijk om hulp. Het is van belang om vroegtijdig te signaleren, zodat de pientere peuters op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.”

Hoe kunnen ouders een pientere peuter thuis herkennen?
“Deze kinderen hebben veel kenmerken welke ouders mogelijk kunnen herkennen:

  • spelen vaak met jongere of oudere kinderen, maar liever niet van hun eigen leeftijd;
  • cijferen zichzelf weg;
  • onderpresteren;
  • interesse in letters en cijfers;
  • vaak al wijze taal;
  • kunnen zich dingen van lang geleden herinneren;
  • kunnen een verhaal tot in detail terug vertellen.”

Hoe kan SKO pientere peuters blijven uitdagen?
“Het is van belang om vroegtijdig te signaleren. Van daaruit gaan we stimulerend signaleren door middel van smartgames en spellen. Het toetsen kan pas op latere leeftijd, maar je er bewust van zijn en het kind goed zien, is een fijn begin voor een nieuwe start op de basisschool.”

Zie je zelf thuis gedrag van je kind waardoor je aan een ontwikkelingsvoorsprong denkt? Neem dan contact op met de mentor van je kind om de ervaringen op de groep te horen. Samen kan je dan nader op onderzoek gaan. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Soms laat een kind op de groep ander gedrag zien dan thuis. Door met elkaar van gedachten te wisselen zorgen we voor de beste opvang voor je kind bij ons.