Tegoed en extra dagen

Het kan voorkomen dat je kind niet aanwezig is op een contractdag. Als je je kind uiterlijk vijf werkdagen van tevoren afmeldt, ontvang je een tegoed (voor de afmelding van een niet-schooldag* krijg je geen tegoed en naar een niet-schooldag kun je geen tegoed inzetten). Dit tegoed kan je weer inzetten bij het aanvragen van een andere opvangdag. Als je geen tegoed hebt en toch een opvangdag wil aanvragen, vraag je een extra dag aan. Deze dag wordt de maand erna gefactureerd. Een aanvraag voor een opvangdag vanuit het tegoed of een extra dag kan worden goedgekeurd als er voldoende medewerkers zijn en voldoende plaats is op de groep (zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving). In de huidige tijd is dit nog steeds mogelijk, alleen minder vaak dan jij en wij graag zouden willen.

* Niet-schooldag: alle dagen (buiten de geplande twaalf schoolvakantieweken) die aan het begin van het schooljaar in het schooljaarplan als zodanig worden opgegeven (studiedag, vrijdag na Hemelvaart, extra dagen aan de schoolvakantie vast etc.)

Bekijk hieronder in het schema hoe het aanvragen van een opvangdag vanuit het tegoed of een extra dag aanvragen werkt. Onder het schema vind je alle regels per opvangsoort en meer informatie over een afmelding.

Tegoed en extra dagen SKO - schema website
Tegoed en extra dagen bso:
  • Tegoed voor een bso-schoolmiddag kun je inzetten bij een aanvraag voor een andere bso-schoolmiddag.

  • Tegoed voor een bso-vakantiedag kun je inzetten bij een aanvraag voor een extra bso-vakantiedag of voor een bso-schoolmiddag. Het tegoed is daarmee verbruikt.

  • Voor niet-schooldagen* kun je geen tegoed ontvangen of inzetten. Wil je opvang op je contractdag? Kies dan voor het Zorgeloospakket of vraag een extra gefactureerde dag aan.

* Niet-schooldag: alle dagen (buiten de geplande twaalf schoolvakantieweken) die aan het begin van het schooljaar in het schooljaarplan als zodanig worden opgegeven (studiedag, vrijdag na Hemelvaart, extra dagen aan de schoolvakantie vast etc.)

Tegoed en extra dagen dagopvang en peuteropvang:
  • Tegoed voor een hele opvangdag kun je inzetten bij een aanvraag voor een andere hele opvangdag. Het tegoed is daarmee verbruikt.

  • Tegoed voor een halve opvangdag* kun je inzetten voor een andere halve opvangdag (alleen op woensdag en vrijdag). 

    * halve dagen zijn van toepassing op lopende contracten.

tso Daltonschool

Na afmelding is je tegoed 90 dagen geldig.

Afmelding:

  • Bij een afmelding gaan wij ervan uit dat je kind niet komt. Wil je toch gebruikmaken van de opvang? Neem dan contact op met de locatiecoördinator om te kijken of dat mogelijk is.
  • Een aangevraagde opvangdag vanuit het tegoed of een extra dag kun je tot drie werkdagen van tevoren afmelden. Als je later afmeldt, wordt deze van je tegoed ingehouden of in rekening gebracht.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met de pedagogisch medewerker van de groep van je kind.