Probleem of klacht

Wat kun je doen

  • Leg je klacht of probleem voor aan de betrokken medewerker(s);
  • De medewerker probeert het probleem op te lossen. Je krijgt een kort verslag van de afhandeling van je klacht of probleem;
  • Kunt je de klacht niet voorleggen aan de betrokken medewerker? Of kom je er samen niet uit? Praat dan met de manager kinderopvang. Hij/zij neemt je klacht in behandeling;
  • Ben je niet tevreden over de voorgestelde oplossing? Dan kun je hier het klachtenformulier downloaden. Deze kun je per mail (e.rengers@sko-oegstgeest.nl) sturen aan onze directeur Evalien Rengers.
  • Wij behandelen je klacht volgens onze klachtenprocedure.

Externe klachtencommissie

Wij vinden het belangrijk om je klacht zo goed mogelijk op te lossen. Lukt dat helaas toch niet? Dan kunt je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Op de website www.degeschillencommissie.nl kun je alle informatie vinden over de aanmelding van een klacht en de procedure van afhandeling.