VE Methode Uk&Puk

SKO biedt naast reguliere dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en voor- en tussen schoolse opvang, ook peuteropvang en dagopvang met een VE-programma. Voorschoolse educatie (VE) is een speciaal programma om een goede start op school mogelijk te maken. Dit is gericht op alle kinderen maar met name op kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra ontwikkelingsstimulering nodig hebben.

“Uk&Puk: actief bezig zijn en lekker spelen!”

Wie is Puk?
Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen en hoort bij het VE ontwikkelingsprogramma Uk&Puk. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kindercentra. Het doel is om de ontwikkeling van je kind te stimuleren door samen te spelen en ontdekken.

Op welke locaties?

Op ons kindercentrum het Kindercircus en Het Dok bieden wij het VE programma Uk&Puk aan. Hier werken wij samen met Gemeente Oegstgeest en het CJG. Wij zijn op die locaties officiële aanbieder van VE voor plaatsing van kinderen met een VE-indicatie.

Op Kindercentra Het DOK en Uit&Thuis hebben wij verschillende peutergroepen met een voorschools aanbod. Er wordt gewerkt met Uk&Puk en ook zijn er groepen met een Montessori-werkwijze. Kijk voor meer informatie bij onze locaties Het DOK en Uit&Thuis.

Op alle dagopvangcentra werken we aan de voorbereiding op school. Kijk op de verschillende locaties voor meer informatie hierover.