Privacy & gedragscode

Privacy

In onze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens wij precies verwerken en waarom. Verder vind je er meer informatie over hoe we omgaan met je gegevens en welke rechten je hebt.

Meld- en Gedragscode

Wij willen ongewenst gedrag voorkomen. Daarom zijn wij aangesloten bij Vertrouwenspersonen Nederland. We hanteren de Gedragscode ter voorkoming van Ongewenst Gedrag.

Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) wil een veilig werkklimaat scheppen. (Seksuele) intimidatie, agressie, pesten en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door SKO als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.

Voor wie is deze gedragscode?

De gedragscode geldt voor alle medewerkers (inclusief stagiaires), directie en leden van de raad van toezicht van SKO, maar ook voor onze cliënten en bezoekers. Van iedereen verwachten we dat hij/zij zich conformeert aan de gedragscode.

Klokkenluiderregeling

SKO heeft een Gedragscode Integriteitszaken ter bescherming van medewerkers die een misstand signaleren en daarmee naar buiten willen komen.