Oudercommissie

We vinden het belangrijk dat je als ouder betrokken bent bij onze kinderopvang. Elk kindercentrum heeft een eigen actieve Locatie Oudercommissie (LOC). Daarnaast is er een Centrale Oudercommissie (COC). Hierin zitten de voorzitters van alle LOC’s én een onafhankelijke voorzitter en secretaris.

Lokale Oudercommissie (LOC)

De LOC houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken van het kindercentrum. Ze vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Van elke groep zit één ouder in de oudercommissie. Zo is er altijd een aanspreekpunt binnen de groep van jouw kind en is iedere groep van het kindercentrum vertegenwoordigd.

Wij horen graag jouw mening over onze opvang. Daarom ben je van harte welkom op de vergaderingen van de oudercommissies. De vergaderingen worden aangekondigd op de informatieborden van het kindercentrum.

Centrale Oudercommissie (COC)

De Centrale Oudercommissie is betrokken bij het beleid van SKO. De Centrale Oudercommissie adviseert onze directie over:

  • de prijs van onze kinderopvang;
  • de kwaliteit van onze opvang;
  • voedingsaangelegenheden;
  • ons opvoedingsbeleid;
  • veiligheid en gezondheid;
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • de behandeling van klachten.