Voorschoolse Educatie (VE)

SKO biedt naast reguliere dagopvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang, ook dagopvang en peuterspeelzalen met een VE-programma. Voorschoolse Educatie (VE) is een speciaal programma om een goede start op school mogelijk te maken. Dit is gericht op alle kinderen maar met name op kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra ontwikkelingsstimulering nodig hebben.

Op Kindercentrum Het Kindercircus en Kindercentrum Het DOK bieden wij het programma Uk&Puk aan. Hier werken wij nauw samen met Gemeente Oegstgeest en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Wij zijn op deze locaties officiële aanbieder van VE voor plaatsing van kinderen met een VE-indicatie. Het toewijzen van een VE-indicatie gebeurt door het CJG. Zij doen dit tijdens de reguliere consultatie-gesprekken.

Op Kindercentrum Uit&Thuis hebben wij verschillende peutergroepen met een voorschools aanbod. Ook hier wordt gewerkt met Uk&Puk. Ook hebben we hier groepen met een Montessori-werkwijze. Kijk voor meer informatie bij Uit&Thuis.

Op alle dagopvang locaties werken we aan de voorbereiding op school. Kijk op de verschillende locaties voor meer informatie hierover.

“Uk&Puk: actief bezig zijn en lekker spelen!”

Wie is Puk?

Dit is Puk. Hij hoort bij het ontwikkelingsprogramma UK&Puk. Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen. Het doel van het programma is om de ontwikkeling van je kind te stimuleren door samen te spelen en ontdekken.