SKOOL

Elke dag bieden wij kinderen een veilige en uitdagende plek om zichzelf te kunnen ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Dit doen we door bij hen aan te sluiten en hen ruimte te bieden. Elk kind is hierbij uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo en met zijn eigen behoeften.

Van medewerkers wordt verwacht dat zij onze kindvisie omarmen en dat zij dagelijks vorm en inhoud geven aan deze visie. Dit kunnen we alleen realiseren wanneer wij er als SKO ook voor zorgen dat onze medewerkers zich op eenzelfde manier kunnen en mogen ontwikkelen. Zij zijn zelf immers het beste voorbeeld voor de kinderen.

Om alle ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en elke dag weer het beste van onszelf te kunnen geven is het van belang dat we ons permanent blijven scholen en blijven leren. Daarvoor hebben we ons eigen platform SKOOL.

In SKOOL worden naast wettelijk bepaalde scholing zoals EHBO/ BHV, ook een breed scala aan trainingen, cursussen en workshops aangeboden aansluitend bij de verschillende interesses van onze medewerkers. Te denken valt aan babyscholing, interactievaardigheden, schminken, natuuractiviteiten en mindfulness. Op deze manier zorgen we voor goed geschoold personeel met gevarieerde kennis en talenten bij SKO. Iedere medewerker is immers uniek!