Pedagogisch team

Het pedagogisch team is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het pedagogisch beleid van SKO. Zij zijn, onder leiding van de pedagogisch manager, het pedagogisch geweten van de organisatie. Een rol die wij belangrijk vinden bij SKO. De pedagogiek; hoe wij kinderen samen met ouders willen opvoeden, is namelijk ons vak! Het pedagogisch team bestaat uit een manager pedagogiek en vier pedagogisch coaches. De pedagogisch coaches zijn verbonden aan de locaties. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers in hun dagelijkse werk. Ook kunnen de coaches op aanvraag een observatie uitvoeren. Dat gebeurt wanneer de pedagogisch medewerkers een vraag hebben waar zij zelf niet uit komen. Of wanneer zij advies willen krijgen van een buitenstaander.

Wat doet een pedagogisch coach bij een aanvraag?

De coach gaat observeren en maakt een plan van aanpak, samen met de pedagogisch medewerkers. Wanneer er een observatie plaatsvindt bij een individueel kind, worden ouders hier altijd bij betrokken. Het kan zijn dat in overleg met de ouders het Consultatiebureau of het Centrum Jeugd en Gezin bij het plan van aanpak betrokken wordt.

Onze pedagogisch coaches

Onze pedagogisch coaches zijn Marijke Kuiper (Vuur&Vlam, Toptieners, De Vrije Vogels), Mieke Oranje (De Buren, Het Kindercircus, Basje), Mieke van Vugt (Uit&Thuis, Guusje en de Waaghals), Marloes Arnoldus (Het DOK) en Sanne Bakker (Uit&Thuis en de Kindervlinder).