Kwaliteitsevaluatie

Om als organisatie in de gaten te houden of wij ons aan de kwaliteitseisen vanuit onze visie en beleid en de aanvullende wet- en regelgeving blijven voldoen, zetten wij evaluatie-instrumenten in.

Afhankelijk van het thema van het jaar wordt er elk jaar 1 of 2 zelfevaluatie-instrumenten gekozen. Dit vormt een onderdeel van het jaarwerkplan van waaruit elke locatie werkt. We gebruiken hiervoor wetenschappelijke of niet- / semi-wetenschappelijke instrumenten. Te denken valt aan:

  • NCKO-kwaliteitsmonitor
  • AKTA-meter voor leefomgeving
  • Veldinstrument observatie pedagogische praktijk
  • Themagerichte instrumenten zoals nulmeting Kinderparticipatie
  • Of andere opties uit BKK Menukaart instrumenten evaluatie kinderopvang

Daarnaast zetten we periodiek de verbetermeter in waarbij we de klanttevredenheid volgen.