Kwaliteitsevaluatie

Om als organisatie in de gaten te houden of wij ons aan de kwaliteitseisen vanuit onze visie en beleid en de aanvullende wet- en regelgeving blijven voldoen, zetten wij evaluatie-instrumenten in.

Sinds 2010 gebruiken wij de Kwaliteitsmonitor: een meetinstrument waarmee we de pedagogische kwaliteit van onze opvang in kaart brengen. Op deze manier kunnen we jaarlijks de kwaliteit van de leefomgeving van de kinderen meten en optimaliseren. Aan de hand van observatielijsten en vragen, kijken we naar zaken waar kinderen op de groep dagelijks mee te maken hebben en die direct van invloed zijn op hun welbevinden en ontwikkeling. De onderwerpen die worden geobserveerd zijn:

  1. Brengen en halen
  2. Ruimte en inrichting
  3. Activiteiten
  4. Taal
  5. Omgang met kinderen
  6. Programma

De ingevulde observatielijsten geven inzicht in zaken die nog niet of nog onvolledig op de groep aanwezig zijn. Tegelijkertijd meten de observatielijsten de zaken die wél op de groep aanwezig zijn en dus een kwaliteit van de groep zijn.