Kindvolgsysteem

Op de opvang word je kind gevolgd in de ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat je kind zich goed voelt op de opvang zodat je kind zich kan ontwikkelen en plezier kan maken.

Elk kind wordt dagelijks geobserveerd door de pedagogisch medewerker. Daarnaast wordt er periodiek extra stil gestaan bij een kind middels het volgsysteem. Dit geeft de pedagogisch medewerker extra informatie over hoe het met je kind gaat. Naar aanleiding van het kindvolgsysteem worden ook de periodieke oudergesprekken gehouden.