Filmen voor trainingsdoeleinden

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden”

Beeldmateriaal is zeer waardevol in onze trainingen en coaching. Het biedt ons concrete situaties die wij gezamenlijk kunnen analyseren. Medewerkers op de groepen kunnen zichzelf of elkaar filmen. Verder kunnen pedagogisch coaches en gecertificeerde video interactie begeleiders (VIB-ers) filmen op de groep en dit materiaal inzetten voor coaching.

Hoe werkt video interactiebegeleiding (VIB)?

Tijdens een dagelijkse activiteit op de groep maken we video-opnames van ongeveer 5 minuten. Daarna kijken de pedagogisch medewerker en een speciaal opgeleide VIB-begeleider de opnames terug. Zij bespreken de natuurlijke initiatieven van de kinderen. Samen analyseren ze wat dit zegt over de ontwikkeling van de kinderen. VIB helpt pedagogisch medewerkers om de initiatieven en signalen van kinderen te herkennen en daarop in te spelen. Ook krijgen zij op deze manier inzicht in hun eigen rol in de communicatie met de kinderen.

Positief leiding geven

Tijdens de VIB-training leren de pedagogisch medewerkers om op een positieve, prettige manier leiding te geven aan de groep. Dat kunnen ze doen door meer rond te kijken, kinderen bij groepsactiviteiten te betrekken en ze oog te laten hebben voor elkaar.

Wetenschappelijk bewezen effectiviteit

Het Kohnstamm-instituut heeft wetenschappelijk vastgesteld dat VIB blijvende effecten laat zien op pedagogische kernwaarden, die te maken hebben met communicatie met kinderen. Na een VIB-training:

  • kijkt de pedagogisch medewerker de kinderen vaker aan;
  • is de pedagogisch medewerker meer stimulerend in haar opvoedingsgedrag;
  • is de pedagogisch medewerker sensitiever en verbaal stimulerender;
  • speelt de pedagogische medewerker vaker in op de signalen van kinderen.

Voor nieuwe medewerkers hebben we een intensiever traject video-interactiebegeleiding opgenomen in het inwerkprogramma.

Filmmateriaal voor trainingsdoeleinden van je kind wordt uitsluitend voor bovenstaand doeleinde gebruikt. Na afloop van het trainingstraject wordt het filmmateriaal verwijderd. SKO heeft duidelijke richtlijnen opgesteld over de omgang van filmmateriaal en wij gaan bewust om met de privacy van kinderen die bij ons zijn. Ouders geven daarom zelf aan wat zij wel of niet willen op dit gebied voor hun kind.