Filmen voor trainingsdoeleinden

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden”

Beeldmateriaal is zeer waardevol in onze trainingen en coaching. Het biedt ons concrete situaties die wij gezamenlijk kunnen analyseren. Medewerkers op de groepen kunnen zichzelf of elkaar filmen. Verder kunnen pedagogisch coaches filmen op de groep en dit materiaal inzetten voor coaching.

Hoe werkt Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching (PEB)?

Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching (PEB) is een coachinginstrument om de pedagogische kwaliteit te verhogen. Tijdens een dagelijkse activiteit op de groep maken we een video opname van ongeveer 5 minuten. Door situaties op de groep in beeld te brengen leren de pedagogisch medewerkers betekenis te geven aan dat wat ze bij de kinderen zien. De coach helpt de professional te reflecteren op wat de kinderen verder helpt.

Toestemming en privacy

Wij vragen ouders via het Ouderportaal toestemming voor het filmen van de kinderen op de groep. Voor het werken aan onze pedagogische kwaliteit is het voor ons heel belangrijk als we hiervoor toestemming krijgen.

Filmmateriaal voor trainingsdoeleinden van je kind wordt uitsluitend voor bovenstaand doeleinde gebruikt. Na afloop van het trainingstraject wordt het filmmateriaal verwijderd. SKO heeft duidelijke richtlijnen opgesteld over de omgang van filmmateriaal en wij gaan bewust om met de privacy van kinderen die bij ons zijn. Ouders geven daarom zelf aan wat zij wel of niet willen op dit gebied voor hun kind.