Pedagogisch beleid

In ons Pedagogisch Beleidsplan staan onze uitgangspunten voor de dagelijkse omgang met je kind. Ons pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en 4-13 jaar.

Door Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) zijn deze pedagogische kaders ontwikkeld:
Pedagogisch Kader Kindercentra 0 tot 4 jaar
Pedagogisch Kader Kindercentra 4 tot 13 jaar

Deze pedagogische kaders maken wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk, inspireren en ondersteunen pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk en vormen de basis voor het pedagogisch beleid van onze kindercentra.

We passen ons pedagogisch beleidsplan regelmatig aan. Bijvoorbeeld als er nieuwe inzichten zijn. Bovendien vragen we de oudercommissie om met ons mee te denken en ons te adviseren. Misschien heb je ook nieuwe ideeën? We horen het graag!