Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid bestaat uit onze pedagogische visie, het informatieboekje van de betreffende locatie en verschillende interne pedagogische beleidsstukken voor medewerkers. De informatieboekjes zijn te vinden via het Ouderportaal.

In onze pedagogische visie beschrijven we onze kindvisie en hoe deze wordt vertaald naar een aantal pedagogische uitgangspunten. En wat dit vervolgens betekent voor ons handelen in de praktijk en de manier waarop wij met de kinderen omgaan. Onze pedagogische visie is gebaseerd op het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en 4-13 jaar van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Deze pedagogische kaders maken wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk, inspireren en ondersteunen pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk en vormen de basis voor de pedagogische visie van onze kindercentra.

We passen ons pedagogische visie regelmatig aan. Bijvoorbeeld als er nieuwe inzichten zijn. Bovendien vragen we de oudercommissie om met ons mee te denken en ons te adviseren. Misschien heb je ook nieuwe ideeën? We horen het graag!