Management Team

Het MT van SKO bestaat naast de directeur-bestuurder uit de manager HRM & bedrijfsvoering, Pedagogiek en één van de 3 managers Kinderopvang. Het MT vergadert 10 tot 11 maal per jaar. En 4 maal per jaar hebben alle managers binnen SKO een gezamenlijk thematisch kwartaaloverleg om jaarplannen en vorderingen m.b.t. ambitieverhaal te toetsen.