Kindvisie

Kinderen zijn uniek. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Ze ervaren vanuit hun belevingswereld en wij vinden het belangrijk daarbij aan te sluiten; het kind bepaalt waar mogelijk en wij volgen. Kinderen zijn gericht op het aangaan van sociale interacties, zijn nieuwsgierig en al van jongs af aan willen ze de wereld om zich heen verkennen. Ze leren spelenderwijs want spelen is voor hen een natuurlijk proces om de wereld te ontdekken. Wij laten een kind daarom gewoon kind zijn om mens te worden.