Waarom Stichting Kinderopvang Oegstgeest?

Wij bieden professionele kinderopvang in een vertrouwde en veilige omgeving om ieder kind uit te dagen zijn of haar kwaliteiten en talenten te ontwikkelen; om zo stapsgewijs een eigen plek in een steeds complexer wordende maatschappij in te nemen. In totaal hebben wij tien kindercentra. Onze locaties voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang zijn te vinden in elke wijk van Oegstgeest. Wij werken daarbij samen met verschillende partners aan de integrale ondersteuning van de ontwikkeling van het kind. En we bieden ouders daardoor de mogelijkheid om gezin en werk kwalitatief te combineren. Kinderen kunnen bij ons opgroeien: wij bieden opvang aan kinderen van 0 – 14 jaar. Een fijne plek om met vriendjes en vriendinnetjes samen te spelen, aan sport of hobby te doen en de eerste stappen te zetten op weg naar zelfstandigheid.