Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Oproep: werk je kinderopvangtoeslaggegevens uiterlijk 30 april 2022 bij

kinderopvangtoeslaggegevens

Ouders die tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage in deze periode hebben doorbetaald, ontvangen daarvoor een tegemoetkoming vanuit de overheid. Op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens wordt op 1 mei 2022 de hoogte van de tegemoetkoming bepaald. Ouders kunnen tot 30 april 2022 hun kinderopvangtoeslaggegevens actualiseren bij de Belastingdienst/Toeslagen, zodat de tegemoetkoming aansluit op wat zij aan eigen bijdrage hebben betaald. Naar verwachting ontvangen ouders deze tegemoetkoming medio 2022 automatisch op hun betaalrekening.

Additionele tegemoetkoming eerste twee sluitingen kinderopvang
Een groep ouders heeft een te lage tegemoetkoming ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage gedurende de eerste en/of tweede sluiting van de kinderopvang. Deze ouders ontvangen een additionele tegemoetkoming. Ouders die hiervoor in aanmerking komen hoeven ook geen aanvraag in te dienen. Wel is het van belang dat ouders hun kinderopvangtoeslaggegevens actualiseren voor de jaren 2021 en 2022. Ook hiervoor geldt 30 april als de uiterlijke datum. De additionele tegemoetkoming wordt vervolgens automatisch op de betaalrekening gestort. De exacte uitbetaaldata worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op Rijksoverheid.nl.

Ouders zonder kinderopvangtoeslag

Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang en de eigen bijdrage doorbetaald en betaal je de rekening zelf? Dan val je onder de Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Je kan bij de SVB een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Zodra de precieze datum om de aanvraag in te dienen bekend is, lees je dit op de website van de SVB.

Parents without childcare allowance

Did you make use of after-school care during the third closing period and continue to pay the personal contribution and pay the bill entirely yourself? Then the Childcare Allowance Scheme without Government Allowance (TTKZO) applies to you. You can submit an application to the SVB to be eligible for an allowance. As soon as the exact date to submit the application is known, you will read this on the website of the SVB. (only in Dutch)