Openingstijden

Dagopvang

Ons kindercentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Peuterspeelzalen 
Onze peuterspeelzaal is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Buitenschoolse opvang 
De buitenschoolse opvang is geopend op maandag tot en met vrijdag.
 • op schooldagen: meteen na schooltijd tot 18.30 uur
 • op studiedagen van school (niet-schooldagen): van 8:30 tot 18.30 uur
 • in de schoolvakanties: van 7.30 tot 18.30 uur

Sluitingsdagen

Tijdens de algemeen erkende feestdagen zijn wij gesloten, en eens in de 5 jaar op 5 mei. 
Onze opvang is gesloten of gaat eerder dicht op:

2019

 • Donderdag 30 mei 2019: Hemelvaartsdag
 • Maandag 10 juni 2019: Tweede Pinksterdag
 • Donderdag 5 december: Sinterklaasavond: wij zijn vanaf 17.0 uur gesloten
 • Dinsdag 24 december 2019: Kerstavond: wij zijn vanaf 17.00 uur gesloten
 • Woensdag 25 december 2019: Eerste Kerstdag
 • Donderdag 26 december 2019: Tweede Kerstdag
 • Dinsdag 31 december 2019: Oudejaarsdag: wij zijn vanaf 17.00 uur gesloten
 • Let op: De peuterspeelzalen zijn naast de genoemde sluitingsdagen ook gesloten tijdens de officiële schoolvakanties, op Goede Vrijdag en met Leidens Ontzet.

Schoolvakanties 2019

 • Voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 3 maart 2019
 • Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2019
 • Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2019
 • Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
 • Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari 2020