Openingstijden

Dagopvang
Onze kindercentra zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Vroegservice: bij ons kindercentrum de Kindervlinder kun je al terecht vanaf 7.00 uur!

Peuterspeelzalen
Onze peuterspeelzalen zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is geopend op maandag tot en met vrijdag.

  • op schooldagen: meteen na schooltijd tot 18.30 uur
  • op studiedagen van school (niet-schooldagen): van 8:30 tot 18.30 uur
  • in de schoolvakanties: van 7.30 tot 18.30 uur