Montessori Peutergroep

Vanaf twee jaar is je kind welkom bij de Montessori Peutergroep bij kindercentrum Uit&Thuis. In deze peutergroep werken we volgens de opvoedkundige en onderwijskundige visie van Maria Montessori. De Montessori-visie is op een speelse manier geïntegreerd in de groep. In samenwerking met de Montessorischool in Oegstgeest kan je kind – bij 4 jaar oud – doorstromen naar de Montessori Startklas.

Spelenderwijs raken peuters en kleuters vertrouwd met de Montessori cultuur en methoden. De pedagogisch medewerker is op de achtergrond en geeft kinderen de kans om zelf te ontdekken. We doen groepsactiviteiten met Montessori-materiaal, de kinderen verzorgen hun plantjes, oefenen hun zelfstandigheid met jassen, schoenen en naar de w.c. gaan en kiezen zelfstandig een werkje.

De betrokken medewerkers hebben een opleiding om de kinderen volgens de methode van Maria Montessori te begeleiden. Zo bieden we iets extra’s voor kinderen die straks naar de Montessorischool gaan.