Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kinderopvang voor ieder kind

Maatschappelijke kinderopvang

Kies voor maatschappelijke kinderopvang

SKO is een trots lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op kinderopvang en een eerlijke start, ongeacht het inkomen of werk van hun ouders, ongeacht religie, migratieachtergrond of huidkleur. Wij hebben dit ook opgenomen in onze missie en visie. Het is mede dankzij de maatschappelijke kinderopvangorganisaties, verenigd in de BMK, dat het nieuwe kabinet vrijwel gratis kinderopvang heeft opgenomen in haar plannen.

Dit is een goede, eerste stap die het kabinet nu maakt voor de toekomst, want zowel kinderen als ouders hebben baat bij professionele kinderopvang. Uit onderzoek weten we dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van kinderen. De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de hersenontwikkeling van het jonge kind. Kinderen die tussen 0 en 4 jaar geen of te weinig emotionele steun of stimulering hebben gekregen, lopen een achterstand op waar zij de rest van hun leven nadeel van ondervinden. Want kinderen profiteren hun hele leven van kinderopvang; zij doen het beter op school en zijn succesvoller in hun loopbaan.

Daarnaast bestaat een groeiend besef dat kinderen andere competenties nodig hebben voor de samenleving van de toekomst. De buitenschoolse opvang kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze competenties en aan brede talentontwikkeling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderopvang legt een stevig fundament voor de levenslange ontwikkeling van kinderen.

Vandaar dat álle kinderen, ook kinderen van niet-werkende ouders, recht hebben op professionele begeleiding door pedagogisch medewerkers die kinderen stimuleren in hun emotionele, fysieke, sociale en motorische ontwikkeling. Zo ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, worden zij zich bewust van hun talenten en ontwikkelen ze sociale vaardigheden en een positief zelfbeeld.

Wat zijn de plannen?

Kinderopvang wordt in de plannen van het nieuwe kabinet heel betaalbaar voor ouders. Het duurt nog wel een paar jaar voor de plannen ingevoerd worden, omdat er wijzigingen in de wet nodig zijn. Daarom gaat de overheid pas met ingang van 1 januari van 2025 aan werkende ouders 95% van de kinderopvang vergoeden. Op de website gratis kinderopvang lees je per jaarpagina alles over de plannen. De FAQ’s worden geregeld aangevuld en antwoorden zullen soms worden bijgesteld n.a.v. actuele beleids- en besluitvorming.