Informatieboekjes locaties

In het informatieboekje van jouw locatie vind je informatie over de dagelijkse gang van zaken, onze organisatie en de manier waarop wij graag met jou als ouders samenwerken.

Het informatieboekje vormt samen met onze pedagogische visie ons pedagogisch beleid. De belangrijkste informatie voor ouders staat in deze stukken.  

In onze pedagogische visie beschrijven we onze kindvisie en wat dit betekent voor de manier waarop wij met de kinderen omgaan.

Informatieboekjes dagopvang

Informatieboekjes peuteropvang

Informatieboekjes buitenschoolse opvang

English