Groepsindeling

Wij vangen je kind op in een vaste groep. Iedere groep heeft zijn eigen groepsruimte: de huiskamer. Het aantal huiskamers is afhankelijk van de omvang van de betreffende locatie.

Doorstromen naar een volgende huiskamer

We willen je kind een vertrouwde maar ook uitdagende omgeving bieden. Daarom stromen de oudste kinderen van de huiskamer op een gegeven moment door naar een volgende huiskamer. Er is vier keer per jaar een doorstroom moment. Als we denken dat je kind er aan toe is om door te stromen, dan bespreken we dat met je. We houden rekening met leeftijd, de aanwezigheid van vriendjes/vriendinnetjes en de gewenste dagen in de nieuwe huiskamer. De medewerkers doen een voorstel voor het wennen en organiseren voor de kinderen een afscheidsfeest in de huiskamer.

Tieneraanbod

In het jaar dat je kind 10 jaar wordt, stroomt je kind door naar de Toptieners of de Waaghals. Bij deze locaties hebben we een tieneraanbod voor je kind zodat het aantrekkelijk blijft voor je kind om tot zijn 12e of uiterlijk 14e jaar de BSO te bezoeken.