Dagritme

Iedere dag heeft een vast ritme. Dat is prettig en herkenbaar voor je kind.

Ritme korte bso middag:

De kinderen komen op wisselende tijden aan op de bso vanwege de eindtijd van de scholen. Zodra er een groepje kinderen binnen is gaan wij met hen aan tafel om iets te eten en te drinken, kinderen hebben altijd trek als ze uit school komen. Na dit tafelmoment is er ruimte voor vrij spel of geleid spel, binnen of buiten. Eind van de middag sluiten we nogmaals af met een tafelmoment waarbij we groente/fruit en water aanbieden.

Ritme lange bso middag:

Tijdens een lange bso middag (woensdag-, donderdag- of vrijdagmiddag) starten we met een lunch. Een lange middag geeft meer mogelijkheden om activiteiten te doen zoals koken/bakken, iets groots te knutselen of erop uit te gaan.

Bso vakantiedag of niet-schooldag:

Er zijn 4 tafelmomenten per dag: rond 9.30 uur, 12.30 uur de lunch, 15.00 uur en aan het eind van de dag. We eten en drinken dan iets, voeren gesprekjes, maken plannen of lezen iets voor. In de vakanties zorgen we altijd voor een programma waarbij we rond een bepaald thema activiteiten bedenken. Op niet-schooldagen hebben we vaak een klein clubje omdat de scholen allemaal andere niet-schooldagen kiezen, op deze dagen maken we met elkaar plannen wat we kunnen doen.