Buitenschoolse opvang

Je kind levert iedere dag bijzondere inspanningen op school. Maar het is ook belangrijk dat hij of zij zich daarna kan ontspannen. Ontdekken waar je goed in bent en passies delen met leeftijdsgenoten geeft een prettig gevoel. En dat is wat wij jouw kind bieden: een inspirerende omgeving waar hij of zij zich prettig en veilig voelt.

Vertrouwd en gezellig

We vangen je kind op in een groep met leeftijdgenoten en vaste pedagogisch medewerkers. Onze gezellige inrichting zorgt voor een huiselijke sfeer. Als je kind groter wordt, groeit hij door naar een oudere groep. In onze speciale tienergroepen de Toptieners en de Waaghals leert je kind stapsgewijs om op eigen benen te staan.

Opvang zonder zorgen

We werken intensief samen met de scholen in Oegstgeest en onze andere partners in de wijk: met hen organiseren we activiteiten en zorgen we voor een natuurlijke overgang van school naar bso. En heeft je kind op een bso-dag sporttraining of cursus? Dan verzorgen wij het vervoer.

Ontspannen en ontdekken

Na een intensieve schooldag is het belangrijk dat je kind zich kan uitleven, of juist kan uitrusten. Daarvoor geven we je kind alle ruimte. Bso-tijd is vrije tijd! Elke dag doen we leuke spellen of zijn we creatief bezig. In de zomerweken genieten we graag van het buitenleven bij de Blokhut aan de Kagerplas.

Buitenspelen

Wij spelen graag en veel buiten met de kinderen. Klimmen en rennen, spel en sport, maar we kijken ook naar hoe alles groeit en bloeit, graven in het zand of gaan op zoek naar beestjes.

SKO in 360 graden

Je bent natuurlijk reuze benieuwd waar je kind terecht komt als het bij één van onze locaties op de buitenschoolse opvang komt . Wij willen dit graag aan je vertellen én laten zien.