Activiteiten

Samen spelen in een gezellige sfeer! Wij stimuleren de ontwikkeling van je kind door een leuk en leerzaam aanbod van activiteiten. Het spelmateriaal is afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen.

Peuter

Met je peuter doen wij ook allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten. Zoals bewegen, klimmen en klauteren, bouwen met blokken, tekenen en knippen, spelen met kleuren en vormen, kleien, spelen met de water- en zandtafel, puzzelen, voorlezen en natuurlijk veel liedjes zingen.

3 jaar en ouder


Voor kinderen van 3 jaar en ouder zijn er activiteiten die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau, zoals knutselen en kleien of bewegen op muziek.