Aanmelden en openingstijden

Vanaf 10 weken is je kind van harte welkom bij onze dagopvang. Onze kinderdagverblijven vind je in de verschillende wijken van Oegstgeest, samen met onze peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Als je kind 4 jaar wordt, is het maar een kleine stap naar onze bso.

Zwanger?

Zodra je drie maanden zwanger bent, kun je je kind bij ons aanmelden voor onze dagopvang. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Wij hebben aanvullende richtlijnen voor het plaatsen van baby’s. Voor het welbevinden van je kind op de groep kiezen we er bijvoorbeeld voor baby’s minimaal 2 dagen te plaatsen en soms kiezen we voor een verlengde wenperiode. Samen met jou kijken we wat jouw kind van ons vraagt in de groepsopvang. Wil je meer weten over de aanvullende richtlijnen of overleggen over wat in jullie unieke situatie nodig is? Neem dan contact op met de pedagogisch coach van de locatie door een mail te sturen naar info@sko-oegstgeest.nl. Geef in je mail aan bij welke locatie je jouw kind wilt aanmelden. De betreffende pedagogisch coach neemt vervolgens contact met je op.

Wij staan voor je klaar!

Wij zijn elke werkdag open van 7.30 tot 18.30 uur. Je kunt je kind brengen tussen 7.30 en 9.15 uur en halen kan tussen 16.45 – 18.30 uur. Deze breng- en haaltijden zorgen ervoor dat het rustig is tijdens het grootste gedeelte van de dag. Zodat wij samen met de kinderen ongestoord ons dagritme kunnen volgen. Wil je je kind op een andere tijd komen halen dan kun je dat natuurlijk met ons bespreken!

Vroegservice:
bij ons kindercentrum de Kindervlinder kun je al terecht vanaf 7.00 uur!

Meer weten?

Benieuwd naar een specifieke locatie? Bekijk onze locaties online in 360 graden en zelfs in VR.