Aanmelden en openingstijden ​

Vanaf 4 jaar is je kind van harte welkom op één van onze kindercentra voor buitenschoolse opvang (bso). Wij vangen je kind niet alleen ná schooltijd op, maar ook vóór school, tussen de middag, op studiedagen en in de vakantie als je dat wilt. Onze bso-locaties vind je overal in Oegstgeest, dichtbij de basisscholen.

Aanmelden

Je kunt je kind aanmelden voor de buitenschoolse opvang als je kind 2 jaar is. Aanmelden is gratis en vrijblijvend. Als je kind al naar onze dagopvang of peuteropvang gaat, is je kind niet automatisch ingeschreven voor de bso.

Het komt regelmatig voor dat we een kind niet per de gewenste startdatum een opvangplek kunnen aanbieden. Daarom adviseren we je om naast de SKO-inschrijving ook een ander plan uit te werken voor het geval plaatsing niet (tijdig) mogelijk is.

Buitenschoolse opvang

Dit zijn de openingstijden van onze buitenschoolse opvang:

  • op schooldagen: meteen na schooltijd tot 18.30 uur;
  • op studiedagen van school (niet-schooldagen): van 8:30 tot 18.30 uur;
  • in de schoolvakanties: van 7.30 tot 18.30 uur.

Voorschoolse opvang

Op een aantal van onze locaties verzorgen wij voorschoolse opvang. Je kunt je kind dan brengen vanaf 7.30 uur. Wij zorgen voor een rustig en gezellig begin van de dag. Daarna brengen we je kind naar zijn of haar klas. Je kunt kiezen voor een vaste dag of af en toe een dag.

Tussenschoolse opvang

Voor een aantal scholen in Oegstgeest verzorgen wij ook de tussenschoolse opvang. Onze medewerkers vangen je kind op in school of in ons kindercentrum. Alle kinderen eten hun boterhammen samen op. Daarna kunnen ze lekker spelen. Als het even kan, gaan we natuurlijk naar buiten.

Tienergroep: tot 14 jaar

Voor de oudste kinderen tot 14 jaar hebben wij speciale tienergroepen. Tieners vinden deze groep een leuke opvolging van de ‘gewone’ bso. Ouders zien de tienergroep als een goede vervolgstap voor het voortgezet onderwijs. En een prima voorbereiding om straks zelfstandig thuis te kunnen zijn.

Onze opvang is het hele jaar open op werkdagen. We zijn gesloten op algemeen erkende feestdagen.