Kernwaarden SKO

  • Vertrouwd en veilig; onze vaste medewerkers zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen. Wij bieden een veilige en warme omgeving; een plek waar kinderen zichzelf mogen zijn en zich thuis voelen.

  • Betrokken; wij hebben oog voor de unieke kwaliteiten van elk kind en helpen kinderen zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Onze medewerkers herkennen wat elk kind nodig heeft en sluiten hierbij aan.

  • Spelenderwijs; kinderen leren door te spelen. Wij sporen kinderen aan te oefenen, uit te proberen, nieuwe ervaringen op te doen om zo hun talenten te ontdekken. Daarnaast zorgen wij voor een soepele overgang van de ene ontwikkelingsfase naar de andere ontwikkelingsfase (doorgaande ontwikkellijn).

  • Wijkgericht; we zijn betrokken bij de lokale gemeenschap en zoeken partners om samen te werken aan mogelijkheden om kinderen te stimuleren en uit te dagen. Samen met ouders en partners zorgen we voor een sterke pedagogische omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  • Toegankelijk; SKO staat voor een open en vriendelijk karakter, integer en direct. Met respect en in een gastvrije sfeer ontvangen wij elke dag het kind en de ouder.

  • Professioneel; vanuit een integrale en deskundige samenwerking hebben wij een kindgerichte en vakbekwame werkwijze gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. We hechten grote waarde aan communicatie, zijn betrouwbaar en bieden een veilige plek voor kinderen, ouders en medewerkers.

  • Ondernemend; innovatief, vooruitstrevend en actief ontwikkelen wij doelgericht ons concept. Met een creatieve en avontuurlijke houding laten we ons inspireren door alle ontwikkelingen binnen opvang en onderwijs.

  • Persoonlijk; vanuit een kindvolgend concept dragen wij met enthousiasme, zorgzaamheid en een groot inlevend vermogen zorg voor ieder die verbonden is aan ons kindcentrum. Ambitieus, leergierig en met grote betrokkenheid sluiten wij aan op de behoeften van het kind en de ouder van deze tijd.